OTOP Products

ชัยนาทเซรามิค จ.ชัยนาท

ประวัติความเป็นมา
เป็นกลุ่ม OTOP Premium ที่ผลิตเซรามิค เบญจรงค์ จาน ชามทรงโบราณ ศิลาดล และสินค้าเซรามิคต่างๆ ในนามของกลุมชัยนาทเซรามิค ซึ่งดำเดินงานมากกว่า 14 ปี รวมไปถึงเครือข่าย (Cluster) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และลูกค้าได้รับวามสะดวกมากขึ้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายที่เลียนแบบลายโบราณ เหมาะแก่การสะสมหรือซื้อเป็นของฝาก มีความละเอียดและประณีตในศิลประของไทย
สถานที่จําหน่ายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชัยนาทเซรมิค
คุณนฤมิตร เชี่วชาญ
136 หมู่ 1 ตำบลชัยนาท อำภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 056-448233 มือถือ 089-7087789

Tell your friend!

สินค้า OTOP อื่นๆ

กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านโพธิ์รังนก จ.อ่างทอง

กลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านโพธิ์รังนก

แต้มตะกอ ผ้าไหมลาวครั่ง จ.อุทัยธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ

วรรณวิมลเบญจรงค์ จ.กรุงเทพมหาคร

วรรณวิมลเบญจรงค์ โดย วรรณวิมล สมจิตชอบ

ริ้วทองหุ่นกระบอกไทย จ.กรุงเทพมหาคร

136/1 ซอยมหาวิทยาลัหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร