OTOP Products

ไข่มุกอันดามันภูเก็ต Classic pearl จ.ภูเก็ต

ประวัติความเป็นมา
มนุษย์เรารู้จักมุกมานานนับพันปี โดยใช้เป็นเครื่องประตับที่มีค่า สมัยก่อนเป็นเรื่องที่ลี้ลับมาก บ้างเชื่อว่าเป็นหยดน้ำตาของนางเงือก บ้างก็ว่าเป็นสิงที่พระเจ้าประทานให้จากฟากฟ้า จนกระทั่งไม่กี่ศตวรรษทนี้ได้มีผู้สังเกตุว่า มุกที่พบมีสีเหมือนเปลือกหอย โดยสันนิษฐานว่าหอยสร้างมุกขึ้นมาจากการหลั่งสารออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมเพื่อป้องกันการระคายเคืองจนทําให้สิ่งแปลกปลอมนั้นมีผิวเรียบและใสเช่นเดียวกับที่มันสร้างเปลือกหอย มนุษย์พยายามศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการเกิดมุกจากหอยมุกไ ด้นํากระบวนการเกิตมุกในตัวหอยมาทําการเพาะเลี้ยงมุกขึ้น จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมมุกจนถึงปัจจุบัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
งาน Handmade เป็นไข่มุก South seaมุกน้ำเค็ม มีความมันวาว และมีความคงทน ออกแบบเอง รับทําตามสั่ง ใช้ตัวเรือนทองแท้ และเพชรแท้ในการผลิต
สถานที่จําหน่ายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Classic pearl
คุณอนันตชัย เตชะทวีชัย
46 ชอย 2/2 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 1 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 082-3381760 , 086-9265445

Tell your friend!

สินค้า OTOP อื่นๆ

จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

วิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี

ขนาบน้ำเรียวเพิร์ล จ.กระบี่

ขนาบน้ำเรียวเพิร์ล ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ผ้าบาติก จ.นราธิวาส

บางนราบาติก , ดาหลา บาติก

มุกปันหยี จ.พังงา

78/7 ตําบลเกาะเป็นหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา